La Biblioteca Valenciana ofrece un taller en línea sobre la imprenta del siglo XVI en València

– Con información sobre los impresores Jerònima Galés, Joan Jofré y los libros impresos en talleres valencianos


La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ofereix per a aquest Nadal un taller en línia sobre l’aparició de la impremta i els tallers que es van instal·lar en la València del segle XVI.

Des de la web s’accedeix a les diferents seccions en les quals es divideix el taller, compost d’informació pràctica, activitats i manualitats, i dirigit a tots els públics: consultar ací

A València es van reunir els millors tipògrafs de la Corona d’Aragó i de Castella, instruïts per mestres tipògrafs alemanys, el país que va veure nàixer la impremta moderna.

Entre 1502 i 1530 Joan Jofré es converteix en un dels impressors més importants. El seu taller, situat al Molí de Rovella, tenia tres premses, a més de moltes ferramentes necessàries per al treball, com els punxons, lletres capitulars de metall i fusta, tabernacles, gravats i figuretes. De les seues premses van eixir alguns dels llibres més bonics del moment, com ‘Blanquerna’ de Ramon Llull (1521), ‘Libro, o pratica en cirurgía’ de Giovanni Da Vigo (1537) i ‘Libro Delos dichos y hechos del Rey doñalonso’ d’Antonio Beccadelli (1527).

De la mateixa època és el taller de Juan Mey, que, quan va morir, en 1555, el va heretar la seua esposa Jerònima Galés. Va publicar més de 300 obres diferents per a clients com l’Església, l’Estudi General (Universitat), el Consell Municipal, l’Hospital General i encàrrecs privats. Signava amb la fórmula de «vidua de Johannis Mey» o «viuda de Pedro de Huete», el seu segon marit, però era ella la propietària del taller.

El negoci familiar va continuar de la mà de Pedro Mey i Galés, que va tindre el privilegi d’estampar una de les primeres edicions d»El Quixot’ de Cervantes a Espanya, i la primera a València, en 1605.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *